اشتراک ها

لطفا؛ با دقت موارد زیر را مطالعه فرمائید:

توجه ؛ طرح های ویژه مدارس از طریق خرید اشتراک قابل دانلود نمی باشد و شما فقط به صورت خرید تکی می توانید طرح را دانلود نمایید.

هر شب ساعت 24،‌ تعداد دانلودها صفر میشود، لذا در صورت عدم دانلود در یک روز، دانلودهای باقیمانده به روزهای بعد اضافه نمی گردد.

با تمدید اشتراک قبل از اتمام تاریخ اشتراک خود، از 20% تخفیف بصورت خودکار بهره مند شوید. اشتراک رزرو بلافاصله پس از اتمام اشتراک فعلی فعال خواهد شد.صفحه مناسب چاپ
اشتراک سایت