Array
(
  [a] => 310
  [type] => category
)
Array
(
  [uri] => super_category/310/
  [type] => super_category
  [a] => 310
)
Array
(
  [id] => 310
  [topid] => 144
  [name] => روز ثبت احوال
  [basename] => 
  [subcat] => ,337,
  [image] => noimage
  [android_app_icon] => 
  [icon] => noimage
  [sort] => 3
  [link] => 
  [linkto] => category
  [meta_keywords] => بنر لایه باز روز ثبت احوال - طرح پوستر روز ثبت احوال - طرح لایه باز پوستر روز ثبت احوال - طرح پلاکارد روز ملی ثبت احوال - بنر روز ثبت احوال
  [meta_description] => طرح لایه باز بنر روز ثبت احوال بنر لایه باز روز ثبت احوال طرح پوستر روز ثبت احوال طرح پوستر روز ثبت احوال طرح پلاکارد روز ملی ثبت احوال بنر روز ثبت احوال
  [details] => 

دانلود طرح لایه باز بنر روز ثبت احوال

طرح بنر لایه باز روز ثبت احوال ، یکی از طرح های مورد نیاز بنر با توجه به مناسبت های ملی در تقویم سال می باشد. با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور سوم دی ماه به عنوان روز ثبت احوال در تقویم رسمی کشور وارد شد. در واقع در این روز در سال 1297 اولین شناسنامه ایرانی صادر شد. در طراحی از تصاویر با کیفیت دوربری ، وکتورهای متنوع و متن های مورد نیاز استفاده می شود. فایل ها در ابعاد متفاوتی طراحی می شوند که برای چاپ بنر و چاپ پوستر مناسب باشند ، شما می توانید فایل لایه باز بنر و پوستر هفته ثبت احوال را در نرم افزار فتوشاپ ویرایش کنید. برای دانلود رایگان طرح لایه باز بنر روز گرامیداشت ثبت احوال می توانید اشتراک سایت اول طرح را خریداری نمایید.

[status] => active [special] => disable [show_in_android_app] => on [page_title] => )

دانلود طرح لایه باز بنر روز ثبت احوال

طرح بنر لایه باز روز ثبت احوال ، یکی از طرح های مورد نیاز بنر با توجه به مناسبت های ملی در تقویم سال می باشد. با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور سوم دی ماه به عنوان روز ثبت احوال در تقویم رسمی کشور وارد شد. در واقع در این روز در سال 1297 اولین شناسنامه ایرانی صادر شد. در طراحی از تصاویر با کیفیت دوربری ، وکتورهای متنوع و متن های مورد نیاز استفاده می شود. فایل ها در ابعاد متفاوتی طراحی می شوند که برای چاپ بنر و چاپ پوستر مناسب باشند ، شما می توانید فایل لایه باز بنر و پوستر هفته ثبت احوال را در نرم افزار فتوشاپ ویرایش کنید. برای دانلود رایگان طرح لایه باز بنر روز گرامیداشت ثبت احوال می توانید اشتراک سایت اول طرح را خریداری نمایید.

اشتراک سایت