Array
(
  [a] => 188
  [type] => category
)
Array
(
  [uri] => super_category/188/
  [type] => super_category
  [a] => 188
)
Array
(
  [id] => 188
  [topid] => 144
  [name] => 5 دی روز ملی ایمنی دربرابر زلزله
  [basename] => 
  [subcat] => ,159,
  [image] => noimage
  [icon] => noimage
  [sort] => 5
  [link] => 
  [linkto] => category
  [meta_keywords] => 
  [meta_description] => 
  [details] => 

دانلود طرح لایه باز بنر روز ملی ایمنی در برابر زلزله

طرح بنر لایه باز روز ملی ایمنی در برابر زلزله ، یکی از طرح های مورد نیاز بنر با توجه به مناسبت های ملی در تقویم سال می باشد. روز پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده‌است. پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با توجه به ضرورت آگاه سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله با پیشنهاد نامگذاری این روز به عنوان «روز ملی ایمنی در برابر زلزله» فرصتی را فراهم کرد تا زمینه ارتقای آگاهی عمومی و شاخص های ایمنی در برابر زمین لرزه در کشور فراهم شود. در طراحی از تصاویر با کیفیت دوربری ، وکتورهای متنوع و متن های مورد نیاز استفاده می شود. فایل ها در ابعاد متفاوتی طراحی می شوند که برای چاپ بنر و چاپ پوستر مناسب باشند ، شما می توانید فایل لایه باز بنر و پوستر روز ملی ایمنی در برابر زلزله را در نرم افزار فتوشاپ ویرایش کنید. برای دانلود رایگان طرح لایه باز بنر روز زلزله می توانید اشتراک سایت اول طرح را خریداری نمایید.

[status] => active [special] => disable )

دانلود طرح لایه باز بنر روز ملی ایمنی در برابر زلزله

طرح بنر لایه باز روز ملی ایمنی در برابر زلزله ، یکی از طرح های مورد نیاز بنر با توجه به مناسبت های ملی در تقویم سال می باشد. روز پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده‌است. پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با توجه به ضرورت آگاه سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله با پیشنهاد نامگذاری این روز به عنوان «روز ملی ایمنی در برابر زلزله» فرصتی را فراهم کرد تا زمینه ارتقای آگاهی عمومی و شاخص های ایمنی در برابر زمین لرزه در کشور فراهم شود. در طراحی از تصاویر با کیفیت دوربری ، وکتورهای متنوع و متن های مورد نیاز استفاده می شود. فایل ها در ابعاد متفاوتی طراحی می شوند که برای چاپ بنر و چاپ پوستر مناسب باشند ، شما می توانید فایل لایه باز بنر و پوستر روز ملی ایمنی در برابر زلزله را در نرم افزار فتوشاپ ویرایش کنید. برای دانلود رایگان طرح لایه باز بنر روز زلزله می توانید اشتراک سایت اول طرح را خریداری نمایید.

اشتراک سایت